ข้อมูลสถานีวัดน้ำจิ่งหง

ตรวจสอบ ค่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีจิ่งหง

RatingCurve_Jinghong_updated_12Jan21

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้ำ

[Not a valid template]

หมายเหตุ :

  1. ที่มาข้อมูล จาก Mekong River Commission (MRC)
  2. วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง   (หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา )