การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน

 

 

 


 
CouncilStudy
  tnmcstudy 222
การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( Council Study) การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( TNMC Study) เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง

 


 

16-5

 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (ปี พ.ศ ๒๕๕๙)


 

6

โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  


 หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา