โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (ปี พ.ศ ๒๕๕๙) หรือ ( TNMC Study ๒๕๕๙)

 

2

รายงานเริ่มงาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 16 พฤษภาคม 2559© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย