เอกสารรายงานเขื่อนปากลาย ของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสาร รายงานผลการศึกษาโครงการเขื่อนปากลาย ของ สปป.ลาว ที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิกเพื่อหารือ ตามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือเรียกสั้นๆว่า PNPCA