ส่วนวิชาการ

 

update สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทรัพยากรน้ำระดับชาติและการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศกำลังพัฒนา


update การประชุมส่วนวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


water_sea mrc3 drought
 งานติดตามปริมาณน้ำ  การติดตามอุทกภัย  การติดตามภัยแล้ง
mrc2 1464146884344 riv
 การติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน  การติดตามสถานการณ์น้ำ

 

 catalogue  pro  image1002
รายงานผลการศึกษา เอกสารวิชาการ ข้อตกลง

เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ และอำนาจหน้าที่