ประกาศรับสมัครงาน

flashing-newสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง หมดเขต 10 มกราคม 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)

ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
1.จดหมายสมัครงาน (Cover Letter)
2.ประวัติบุคคลพร้อมรูปถ่าย (Resume) และ
3.MRC Personal History Form (Download Form)
4.ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

ส่งเอกสารการสมัครมายัง  สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม 10400
หรือทาง e-mail: donruethai_k@hotmail.com

ระยะเวลาการรับสมัคร 17 ธันวาคม 2561– 10 มกราคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณดลฤทัย เกียรติชัยยืนยง โทร 02-2716000 ต่อ 6636,
087-683-1178 หรือ donruethai_k@hotmail.com

ประกาศรับสมัครงาน คลิก! flashing-new