ดาวน์โหลดข้อมูล

Title Download
Poverty Rate Map
  1 files      23 downloads
Download
Secondary School Enrolment
  1 files      23 downloads
Download
Primary School Enrolment Map
  1 files      21 downloads
Download
Female Household Headship Map
  1 files      24 downloads
Download
Gender Ratio Map
  1 files      26 downloads
Download
Household Size Map
  1 files      26 downloads
Download
Dependency Ratio Map
  1 files      25 downloads
Download
Population Density Map
  1 files      29 downloads
Download
Population Growth Map
  1 files      27 downloads
Download
Population Map
  1 files      28 downloads
Download
Catchment Map
  1 files      56 downloads
Download
Sub Areas Map
  1 files      46 downloads
Download
Administrative divisions
  1 files      37 downloads
Download
Mekong Overview Map
  1 files      111 downloads
Download


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย