ติดต่อเรา

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๐/๓ ถนนพระราม ๖ ซอย ๓๔ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๘  Email address: tnmc.is@dwr.mail.go.th

หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ


คลิ๊กเพื่อดูขยาย แผนที่อย่างง่าย 


แผนที่ Google Map