ติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงและกระบวนการ PNPCA

icon_newการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  จังหวัดเชียงราย


icon_newติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง : เขื่อนปากแบง

เอกสารรายงานเขื่อนปากแบงของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารรายงานเกี่ยวกับเขื่อนปากแบง (สรุปและเรียบเรียงโดย กรมทรัพยากรน้ำ)


icon_new

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (ระดับภูมิภาค)

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (ภายในประเทศ)

ภูมิภาค

ภายในประเทศ

 


icon_newรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนปากแบง

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง


ติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง : เขื่อนไซยะบุรี

วิดีโอแสดงประตูและโครงสร้างเหล็กไฮโดรลิกของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ออกแบบโดยบริษัท KGAL 

 

ข้อมูลการปรับปรุงแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

ติดตามการปรับปรุงรูปแบบของทางปลาผ่าน คลิกที่รูปFL-01

 

 

 

 

 

 

แผนที่

ที่ตั้งเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว