ติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงและกระบวนการ PNPCA

icon_new ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง

icon_new คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง แบบฟอร์มตอบกลับตามกระบวนการปรึกษาหรือล่วงหน้า

icon_new   ประชาชนอ้าง “สิทธิชุมชน” เพื่อฟ้องคดีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่… ใครรู้บ้าง ? 

icon_new  คนริมโขงฟ้องแล้ว 6 ประเด็น หวังพึ่งศาลปกครองพิพากษาให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ “ครูตี๋”ชี้แต่ละชาติต่างรุมทึ้งแม่น้ำโขงแต่ไม่ร่วมกันดูแล

  • คนริมโขงฟ้องแล้ว 6 ประเด็น หวังพึ่งศาลปกครองพิพากษาให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ “ครูตี๋”ชี้แต่ละชาติต่างรุมทึ้งแม่น้ำโขงแต่ไม่ร่วมกันดูแลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มรักษ์เชียงของ ประกอบด้วย นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว นายจีรศักดิ์ อินทะยศ และนายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว ในฐานะผู้ฟ้องคดี และเครือข่ายชาวบ้านริมแม่น้ำโขงพร้อมทนายความ นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า เดินทางมาฟ้องคดีกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนปากแบง ในสปป.ลาว
  • รายละเอียดคำฟ้อง  (ข้อมูลข่าว: สำนักข่าวชายขอบ TransborderNEWS ข่าววันที่ 8 มิ.ย 60)

icon_new ข่าวกรณีฟ้องหน่วยงานรัฐละเว้นทําหน้าที่ ชาวบ้านริมโขงร้องศาลปกครอง- ปล่อยลาวจับมือจีนสร้างเขื่อนเฉียดพรมแดนด่านจังหวัดเชียงราย เชื่อผลกระทบข้ามมาถึงไทยอื้อ 

  • กลุ่มรักษ์เชียงของและเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้าโขงจะยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการเขื่อนปากแบง ซึ่งจะก่อสร้างกั้นแม่นํ้าโขง ในแขวงอุดมไซ สปป.ลาว (ข้อมูลข่าว: สำนักข่าวชายขอบ TransborderNEWS ข่าววันที่ 6 มิ.ย 60)

การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 (JCWG)

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 4

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ 2 ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว


การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2 (JCWG)

วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ แขวงอุดมไช สปป. ลาว


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดหนองคาย


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ 1 ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )

วันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  จังหวัดเชียงราย


 

ติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง : เขื่อนปากแบง

เอกสารรายงานเขื่อนปากแบงของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารรายงานเกี่ยวกับเขื่อนปากแบง (สรุปและเรียบเรียงโดย กรมทรัพยากรน้ำ)


 

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (ระดับภูมิภาค)

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (ภายในประเทศ)

ภูมิภาค

ภายในประเทศ

 


รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนปากแบง

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง


ติดตามเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง : เขื่อนไซยะบุรี

วิดีโอแสดงประตูและโครงสร้างเหล็กไฮโดรลิกของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ออกแบบโดยบริษัท KGAL 

 

ic-update ข้อมูลการปรับปรุงแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

ติดตามการปรับปรุงรูปแบบของทางปลาผ่าน คลิกที่รูปFL-01

 

 

 

 

 

 

แผนที่

ที่ตั้งเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว