ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน


 
CouncilStudy
  tnmcstudy
การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( Council Study) การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( TNMC Study)

 


 

16-5

 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (ปี พ.ศ ๒๕๕๙) (กำลังปรับปรุงข้อมูล)


 

6

โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  (กำลังปรับปรุงข้อมูล)


เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน และอำนาจหน้าที่


 หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา