เอกสารรายงานเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสาร รายงานผลการศึกษาโครงการเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิกเพื่อหารือ ตามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือเรียกสั้นๆว่า PNPCA


Title Download
19.Transboundary+Environmental+and+Social+Impact+AssessmentCummulative+Impact+Assessement
  1 files      22 downloads
Download
20-Design+report+of+fish+passage+facilities
  1 files      13 downloads
Download

เอกสารสรุปเพื่อการนำเสนอ (Power point presentation)


Title Download
No Packages Found


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย