เอกสารรายงานเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสาร รายงานผลการศึกษาโครงการเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิกเพื่อหารือ ตามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือเรียกสั้นๆว่า PNPCA


Title Download
01.PPT-IS2
  1 files      13 downloads
Download
1.Consulting-and-opening-workshop
  1 files      20 downloads
Download
2.Feasibility-Study-on-Pakbeng-Hydropower-Project
  1 files      25 downloads
Download
3.Pakbeng-Hydropower-Project-Updated-FS-report
  1 files      23 downloads
Download

เอกสารสรุปเพื่อการนำเสนอ (Power point presentation)


Title Download
01.PPT-IS2
  1 files      13 downloads
Download
1.Consulting-and-opening-workshop
  1 files      20 downloads
Download
2.Feasibility-Study-on-Pakbeng-Hydropower-Project
  1 files      25 downloads
Download
3.Pakbeng-Hydropower-Project-Updated-FS-report
  1 files      23 downloads
Download


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย