การเดินเรือ

icon_new_2แผนแม่บทการขนส่งทางน้ำ บนแม่น้ำโขง ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เล่มที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ)

MasterPlan_NAP_Vol1


 

icon_new_2แผนแม่บทการขนส่งทางน้ำ บนแม่น้ำโขง ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เล่มที่ ๒ (ภาษาอังกฤษ)

MasterPlan_NAP_Vol2