การประชุมเตรียมการ JC_48

การประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 48


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จัดการประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 48 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดย มี นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ในฐานะผู้แทนถาวรไทยในคณะกรรมการร่วม หัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมฯ เตรียมการ ดังกล่าว เป็นการ กำหนดท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ นายชัยยุทธ สุขศรี กรรมการในคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย นายสำราญ ชูดวงเงิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จาก สทนช.