การประชุมส่วนวิชาการครั้งที่ ๑

IMAG8695 IMAG8695 IMAG8694
IMAG8688 IMAG8691 IMAG8693

การประชุมส่วนวิชาการครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณห้องประชุมสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชั้น ๖ กรมทรัพยากรน้ำ